Teknologi inom medicin

Vården beskylls ofta för att vara trög och ovillig att förändras. Detta är dock en helt felaktig bild av den svenska sjukvården och medicinen, för under många år har tekniken och den teknologiska utvecklingen drivit sjukvården i Sverige framåt. Till och med inom äldrevården, som annars anses vara särskilt ovillig till förändring, har tekniska hjälpmedel börjar införas och förbättra arbetet. Detta underlättar inte bara för patienter och anhöriga, utan även för vårdpersonalen.

Naturligtvis sker de allra största förändringarna först och främst på de större sjukhusen, där nya behandlingsmetoder och idéer ständigt testas och utvärderas. I vissa fall kanske de bedöms som onödiga, och i andra fall blir de snart allmängods och används över hela landet. Att tro att medicinen och sjukvården står stilla, och att ingenting förändras är helt felaktigt. I dagsläget är vården en kunskapsstyrd organisation där ny teknik ständigt implementeras.

Nationell patientöversikt och andra digitala hjälpmedel

De flesta som inte arbetar inom vården har antagligen aldrig hört talas om Nationell patientöversikt, eller NPÖ. Men om vi istället kallar det för digital journal, så vet de flesta vad vi talar om. Först i Sverige att lansera detta var Uppsala, och i dagsläget har de flesta län följt efter. De flesta har dock inte ännu släppt journalerna till den privata vården och det pågår en våldsam debatt om detta inom sjukhusvärlden.

NPÖ är en databas där alla journaler lagras och tanken är att alla vårdgivare ska kunna gå in i denna och läsa om patienten (efter att denne godkänt förstås), oavsett om denne gått hos doktorn i Luleå eller i Malmö. I dagsläget måste läkaren beställa alla journaler från den tidigare vårdgivaren, och det kan ta flera veckor innan dessa kommer fram. Mycket smidigare med andra ord, och det innebär betydligt mindre risker för patienten.

Operationsrobotar

Operationsrobotar har faktiskt funnits ganska länge. Tekniken började utvecklas i början av 2000-talet men det är först nu som den börjar få spridning. Robotar används dock fortfarande i mycket begränsad omfattning eftersom de för det första fortfarande är på försöksstadiet, och för det andra är tekniken ännu inte tillräckligt bra för att ersätta en mänsklig kirurg. Förhoppningarna är dock att robotar i framtiden ska kunna utföra operationer med betydligt större säkerhet än en människa.

Den vanligaste operationsroboten i dagsläget kallas Da Vinci och används främst för operation av tjocktarmen, urinvägar och vid gynekologiska operationer. Dessa operationer är alla ökända för att vara svåra att genomföra på grund av det begränsade utrymmet i bäckenet. Det är helt enkelt svårt att få plats med händerna där. Då passar en robot mycket bättre, på grund av sina smala armar och specialinstrument som tar betydligt mindre plats.

Bärbar utrustning

Ambulansen har gått från att vara en ren transport, till att i dagsläget nära nog vara ett sjukhus på hjul. Mycket av detta beror på tekniska framsteg som gjort stora och tunga apparater helt bärbara. Utvecklingen av internet har dessutom inneburit att dessa apparater kan vara uppkopplade mot en akutavdelning åtskilliga mil bort. Allt som behövs är en person som kan koppla på apparaten på patienten och sedan skickas information till läkaren på akutmottagningen.

Ett sådant exempel är den bärbara ekg-apparaten som mäter hjärtats funktion. För ungefär tio år sedan var denna en stor och tung apparat på hjul. Idag är den i storlek med en bärbar dator och bilderna skickas sedan till akutmottagningen. Ytterligare ett exempel är den så kallade bladderscannern, en ultraljudsapparat för att mäta urinmängd i urinblåsan. Tidigare var detta enbart möjligt med en kateter, en plastslang i urinröret, som innebär både risker och smärta för patienten.

Kontakt med läkare via nätet

Det går inte tala om ny teknik utan att nämna den senaste nyheten. Detta är i form av appar som gör att du kan få hjälp med medicinska frågor och bedömningar direkt i din mobil eller surfplatta. Även om detta koncept har utsatts för kraftig kritik går det inte sticka under stolen med hur praktiskt det är med snabb kontakt med läkare. Detta lämpar sig bäst för enklare besvär och ersätter inte alltid en fysisk vårdcentral.

Sammanfattning

Även om sjukvården i många fall betraktas som en koloss på lerfötter har mycket hänt i takt med att tekniken gått framåt. Dagens sjukvård är på många sätt helt annorlunda än vad den var för bara 15 – 20 år sedan. Tekniken har gått framåt och har gjort att sjukdomar som tidigare innebar en dödsdom nu är behandlingsbara, och att drabbade kan fortsätta leva ett tämligen normalt liv sin sjukdom till trots.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*