De mest kända uppfinnarna inom teknologi

När människor blir ombedda att beskriva en uppfinnare så används ofta ord som “geni” och “smart”. Uppfinnare ses upp till i dagens samhälle, där vissa uppfinningar är så innovativa att vi undrar hur allting tänks ut och appliceras. Var får uppfinnare sina idéer ifrån? Vad är deras inspiration? I samband med att teknologin blir mer och mer invecklad, så sätts mer press på framtidens uppfinnare som har mycket att leva upp till.

Vilka är då uppfinnarna som har gjort mest för den teknologi som används i dagens samhälle? Det har funnits många viktiga uppfinnare genom tiderna, men bara några stycken är riktigt kända vid namn tack vare sina teknologiska uppfinningar. Dessa uppfinnare är de som är ansvariga för sådana saker som ofta tas för givet idag, men som på sin tid var otroliga uppfinningar som skapade förändring. Exempel på detta är glödlampan, den första datorn samt iPhonen.

Tim Berners Lee

Tim Berners Lee är en av de mest kända uppfinnarna inom teknologi. Det var han som först uppfann World Wide Web och gjorde internet tillgängligt för alla 1989. Tim Berners Lee föddes i London 1955 och utbildade sig inom Fysik på Oxford University. Efter sin examen så började han jobba på ett tryckeri, där en viktig del utav hans arbete var att dela information mellan forskare som befann sig på olika platser i världen.

Det var igenom detta som Berners Lee började skapa ett projekt som innefattade användandet av hypertext. Internet hade då redan funnits på en liten skala sedan 1960 som ett sätt att föra över information mellan olika datorer. Det som Tim Berners Lee skapade utifrån detta var det moderna World Wide Web som då innebar idén att använda hypertext tillsammans med domäner för att nå ut med information samtidigt och i realtid.

Charles Babbage

En tidigare uppfinnare som gjorde Tim Berners Lees och många andra uppfinnares jobb möjliga var Charles Babbage. Han föddes 1791 i London. Han utbildade sig på Cambridge University och var väldigt intresserad av matematik och läran om räknetal. Efter sin examen så började Babbage att föreläsa om kalkylering och matematik. År 1820 började Babbage uppfinna det som han kallade sin “olikhetsmaskin”, en maskin som kunde utföra matematiska beräkningar med hjälp utav koder.

Charles Babbage uppfann även en mer analytisk version av sin olikhetsmaskin som skulle komma att betraktas som den allra första versionen av en dator. Denna maskin kunde inte bara räkna ut matematiska tal, utan även lagra information. Ingen av Babbages maskiner blev helt klara under hans livstid, men dessa var starten på den teknologi som väldigt många andra uppfinningar härstammar ifrån. Babbage var en av de mest kända och innovativa uppfinnare av sin tid.

Steve Jobs

Det är få personer idag som inte vet vem Steve Jobs var. Han är uppfinnaren, grundaren och affärsmannen som föddes 1955 i Kalifornien. Vid sin död 2011 så hade han nyligen avgått som VD för Apple som han var med och startade på 1970-talet. Jobs, tillsammans med de andra grundarna, utvecklade det enorma företag som skulle komma att bli ett av de mest innovativa utvecklingarna i vår tid.

Utvecklandet av kommersiella persondatorer som marknadsfördes mot högre utbildningar och företag på ett sätt som inte setts innan, blev en sådan enorm innovation för sin tid och påverkade framtida uppfinningar på ett omfattande sätt. Jobs var även med och utvecklade datorgrafiken till Pixars filmer, vilket även det var ett otroligt nyskapande sätt för den tecknade filmindustrin. Det som Steve Jobs är mest känd för kan vara den del av Apple Inc. som innefattar iPhone och MacBook.

Johannes Gutenberg

En uppfinnare som även han skapade något som skulle komma att påverka otroligt många teknologiska uppfinningar var Johannes Gutenberg. Det var redan på 1400-talet som Gutenberg uppfann den flyttbara tryckpressen som gjorde det möjligt att på en större skala trycka bland annat dagstidningar. I och med Gutenbergs teknologiska uppfinning, så har utvecklingen med tillgängliga medier fullkomligen exploderat från tryckpressen, till datorer, till internet från 1400-talet fram till vår tid.

Nikolas Tesla

Någon som har en hedersplats när det kommer till kända uppfinnare inom teknologi är Nikolas Tesla. Namnet antyder en koppling till varumärket Tesla som idag leds av Elon Musk och avser bland annat miljövänliga elbilar, vilket stämmer bra. Nikolas Tesla är dock känd för sin forskning kring elektricitet. Detta skulle senare bli en del av dagens Tesla-bilar som körs helt på elektricitet. Han experimenterade även mycket kring mekaniska generatorer och tidiga röntgenstrålar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*